Strona GłównaStrony informacyjneRegulamin

Regulamin

Eltarg.pl / Regulamin

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Eltarg.pl to serwis porównywania cen produktów w różnych sklepach internetowych, mieszczęcy się pod adresem http://www.eltarg.pl.
 2. Korzystanie z serwisu Eltarg.pl przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie przez niego zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z serwisu Eltarg.pl do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownikami serwisu Eltarg.pl mogą być osoby fizyczne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej. Sklep oznacza partnera handlowego współpracującego z Eltarg.pl w oparciu o zawartą umowę lub bez zawarcia umowy.

Korzystanie z Serwisu

 1. Eltarg.pl jest witryną internetową, informującą o ofertach handlowych sklepów współpracujących na zasadach określonych w Ogólnych warunkach współpracy i indywidualnych umowach współpracy.
 2. Użytkownik może korzystać z serwisu wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową.
 3. Eltarg.pl umożliwia Użytkownikowi:
  • porównanie cen produktów oferowanych przez sklepy internetowe;
  • zamieszczanie opinii oraz ocen dotyczących prezentowanych towarów oraz sklepów;
  • zapoznanie się z opiniami zamieszczonymi przez pozostałych Użytkowników na temat produktów, sklepów;
  • przejście na strony Sklepów współpracujących z Eltarg.pl.
 4. Produkty prezentowane na stronach Eltarg.pl nie są ofertą handlową Eltarg.pl.

Warunki transakcji określa Sklep

 1. Zasady gwarancji na produkty oraz sposoby ich reklamacji określa Sklep, w którym dokonywany jest zakup.
 2. Eltarg.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków gwarancji lub reklamacji przez Sklep, w którym Użytkownik dokonał zakupu.
 3. Eltarg.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Eltarg.pl były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować. Użytkownik może sprawdzić aktualną ofertę Sklepu na jego stronach internetowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi.
 4. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować ani publikować jakichkolwiek danych umieszczonych na stronach Eltarg.pl.
 5. Użytkownik korzysta z serwisu Eltarg.pl na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z jego korzystaniem.
 6. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Eltarg.pl Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres: info@eltarg.pl.

Opinie użytkowników

 1. Opinią Użytkownika jest jakikolwiek fragment wypowiedzi Użytkownika umieszczony za jego zgodą poprzez stosowny formularz na stronach Eltarg.pl.
 2. Publikowane opinie są prywatnymi wypowiedziami Użytkowników, Eltarg.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik wprowadzając opinię ponosi w pełni odpowiedzialność za jej treść.
 3. Eltarg.pl nie redaguje opinii zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do usuwania opinii w przypadku gdy:
  • opinie naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej;
  • Użytkownik zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym;
  • opinie zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  • opinie naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności;
  • osoba trzecia wskaże, że opinia Użytkownia godzi w jej imię lub dobro osobiste.
 4. Eltarg.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego opinii, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Ochrona prywatności

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Eltarg.pl są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Pliki Cookies

Eltarg.pl używa tzw. cookies (ciasteczka) w celu umożliwienia wykorzysytwania dodatkowych funkcji serwisu. Pliki cookies zapisują takie dane jak produkty dodane do schowka, produkty dodane do porównania, umożliwiają również zalogowanie się na swoje konto. Pliki "cookies" są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych.
Użytkownik może wyłączyć cookies aktywując odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej
W przypadku wyłączenia plików "cookies" lub modyfikacji ustawień przeglądarki dotyczących plików "cookies" pewne części Eltarg.pl mogą działać nie poprawnie.

Postanowienia końcowe

Eltarg.pl, dostarcza serwis w takim stanie jak jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność i zgadzają się nie wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.
Eltarg.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie - bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników.

Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w serwisie Eltarg.pl.


ISE.pl - aby być Elektrykiem Wszelkie prawa zastrzeżone © Eltarg.pl 2022